Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Jyotsna Patwardhan

Others

4.2  

Jyotsna Patwardhan

Others

ओढ पावसाची

ओढ पावसाची

1 min
167


भेगांना या भूमीच्या तहान पावसाची

करपलेल्या मातीला प्रतिक्षा पावसाच्या थेंबाची

मरगळलेल्या मनाला उभारी मृदगंधाची

रखरखीत टेकड्यांना ओढ हिरवाईने नटण्याची

आटलेल्या नद्यांना ओढ खळखळून वाहण्याची

दाटलेल्या जलदांना घाई बरसण्याची

किलबिलती पक्षी लगबग घरटे विणण्याची

करपलेल्या मनांना फुंकर पावसाची

ग्रीष्माळलेल्या सृष्टीला ओढ पावसाची

ओढ पावसाची !!


Rate this content
Log in