Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Supriya Devkar

Classics

3.4  

Supriya Devkar

Classics

नथीचा नखरा

नथीचा नखरा

1 min
13K


नथीचा नखरा मिरवावा किती

श्रूगांराचा मेळ बसवावा किती 

नथ मराठमोळा दागिना खास

सवाष्णीच्या लेण्याचा हाच श्वास 

सजते जेव्हा कारभारीन 

असतो तिचा वेगळाच थाट

तिच्या सौंदर्याच्या वर्णनाने

होता तुम्ही भुईसपाट 

नखशिखांत तारूण्य शोभते

सजलेल्या या दागिन्यांनी 

उठून दिसते सोनपरी ही

शोभिवंत या लेण्यांनी


Rate this content
Log in