Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Anita Kamble

Others Children

4.4  

Anita Kamble

Others Children

नाते बहीण-भावाचे

नाते बहीण-भावाचे

1 min
22


भासे मखमली रेशीम धागा

मात्र मायेचे घट्ट बंधन

अप्रतिम नाते बहीण-भावाचे

जसे सुगंध पसरवणारे चंदन


सारे पुरुष माझे बांधव

नाही बंधु मजला रक्ताचा

करी स्त्रीचा आदर-सन्मान

तो वीर शोभे भारताचा


डाॅक्टर कामगार पोलीस पाहून

वाटायचे भाऊ असतो कसा

यंदा गवसला याच स्वरुपात

खात्री पटली नक्कीच असा


संवर्धन करुनी गोड नात्याचे

जोपासू अनमोल भारतीय संस्कृती

स्वच्छ सकस विचार पेरुनी

दूर सारु तनामनातील विकृती


Rate this content
Log in