Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Manoj Varade

Others

3  

Manoj Varade

Others

मातीतला सुगंध

मातीतला सुगंध

1 min
7


अन्याय आठवांचा खपवून घेत नाही

सुकलेय शेत सारे कोणी सवेत नाही


आधार सावलीने विकलाय पावलांचा 

आता तुझ्या मनाला मी साद देत नाही


बदनाम मीच झालो का दोष द्या कुणाला? 

थकलेत ते कधीचे त्यांचाच बेत नाही


गेले उडून पक्षी झालीत ओस घरटी 

कानावरी पहाटे किलबिल येत नाही


खळगी भरावयाला मी शहर गाठलेले 

मातीतला सुगंध इथल्या हवेत नाही


Rate this content
Log in