Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

VIDYA GAIKWAD

Others

4.0  

VIDYA GAIKWAD

Others

माणूसपण

माणूसपण

1 min
197


जगण्यासाठी माणसूपणाची खरचं गरज आहे . ॥ धृ ॥


आपल्या नात्यातला फुलोरा आता सुकलायं ,

त्याला आसवांच्या पावसाची गरज आहे .

आसवांचा पाऊस काय असाच पडणार नाही ,

त्याला आत्म्याच्या ओढीची गरज आहे .॥ १ ॥


समईतला दिवाही विझत चाललाय,

त्याला तूपाच्या साथीची गरज आहे . 

तूपाचीसाथ ही अशीच मिळणार नाही 

तिला वातीच्या आधाराची गरज आहे . ॥ 2 ॥ 


देवांवरचा विश्वास कमी होत चाललाय ,

त्याला भक्तीची भरज आहे.

भक्ती ही अशीच निर्माण होणार नाही ,

तिला अंतरिक श्रध्देची गरज आहे. ॥ ३ ॥


निसर्गाचा समतोल ढासळत चाललाय ,

त्याला पर्यावरण संवर्धनाची गरज आहे .

पर्यावरण संवर्धन असेच होणार नाही ,

त्यासाठी ग्लोबल वॉर्मिंगची गरज आहे .॥ ४॥


माणसातलं माणूसपण गारठत चाललय ,

त्याला मानवतेचे गरज आहे .

मानवता ही अशीच निर्माण होणार नाही ,

त्यासाठी हृदयात समता जागवण्याची गरज आहे . ॥ ५ ॥


Rate this content
Log in