Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Ganesh Nikam

Inspirational

3  

Ganesh Nikam

Inspirational

लाखात बहीण माझी

लाखात बहीण माझी

1 min
153


बहीण माझी आहेस

तू लाखात एक

माझ्यासाठी तूच माझी 

माय तर तूच माझी लेक


तुझ्या मायेचा पदर 

जशी वृक्षाची सावली

मरणास होतो टेकलो

पण तूच दुनिया दावली


लाखात बहीण माझी

माझ्या बापाहून खंबीर

तिनेच बरा केला

आजार माझा गंभीर


लाखात बहीण माझी

तीच माझा दाता

तिच्या पायापुढे झुकतो

आजही सदैव माझा माथा


हात तिच्या मायेचा

फिरे आजही पाठीवरी

माझ्यासाठी बहीण माझी

आयुष्याची संपत्ती खरी


माझ्या बहिणीच्या मायेपुढे

सारी माया रे शून्य

लाखात एक बहीण लाभली

जीवन झाले रे हे धन्य


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Inspirational