Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Adeel Shaikh

Others

4.0  

Adeel Shaikh

Others

काळ कोरोनाचा

काळ कोरोनाचा

1 min
11.8K


बऱ्याच दिवसांनी जुनपण जाग झालय 

शहरात सुद्धा पाखरू दिसायला लागलय, 

ओस पडलेल्या जागा ओसच आहेत 

पण तिथ मानुसपण दिसायलय ! 


एका जंतूने काळ गाजवलाय 

गजबजलेला माणूस विझवलाय, 

मानव पण किती ना 

प्रथमच पैश्यापेक्षा जिवाला घाबरलाय ! 


दिसेल त्या रस्त्याने परततोय 

कधी काळी आलेल्या ठिकाणी फिरकतोय, 

काही तरी असेलच त्या जंतूत 

जो तू इतका जिवाला घाबरतोय ! 


कुठंतरी आपणही चुकतोय

ऐका विषाणू पासून शिकतोय, 

दिसत नाही तो जीव खुप सांगून जातोय 

गावच गावपण पुन्हा भरून काढतोय !


Rate this content
Log in