Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Punam Nagapure

Romance

3  

Punam Nagapure

Romance

जीवनाचा भागीदार

जीवनाचा भागीदार

1 min
19


तुझ्या प्रत्येक सुखात

भागीदार मी होईन

तुझ्या प्रत्येक दुःखात

आधार मी देईन


जीवनाच्या भागीदारीत

साथ तुला देईल

तुझ्यासाठी मी 

सगळं काही करीन


अंधारलेल्या जीवनात

ज्योत मी लावीन

डोळ्यातील स्वप्न 

आता पूर्ण करीन


तुझ्या हसण्याचे कारण 

मला बनायचे आहे 

शेवटच्या क्षणापर्यंत 

फक्त तुझं व्हायचे आहे


Rate this content
Log in