Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Madhukar Sonawane

Tragedy

3  

Madhukar Sonawane

Tragedy

जगणे झाले मंद

जगणे झाले मंद

1 min
219


शहरं अशी ही थबकलेली, गावं ही झाले बंद.

आगत स्वागत थांबलेले, पाहुणे झाले बंद..


घरीच शिकती मुलं बिचारी, शाळा कॉलेज बंद.

कार्यालयं ही ओस पडली, मंदीर मस्जिद बंद..


दहशत बसली मनामध्ये, रस्त्यावरचे फिरणे बंद.

घरालाही घरपण आले, बाहेरचे ते खाणे बंद..


कोरोनाचे फिरणे जगभर, माणसे झाली घरात बंद.

काय करावे घरी दिवसभर, उफाळून आले छंद..


सवयीचा गुलाम माणूस, ठेवी अनुभव डब्यात बंद.

वाईट गोष्टी चालू सर्व, चुकीचे ते कुठे बंद..


आता तरी बदल माणसा, होऊ दे गर्व तुझा बंद.

निसर्गाचा समतोल बिघडलाय, जगणे झाले मंद..


Rate this content
Log in