Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Deepak Nagre

Tragedy Inspirational

4  

Deepak Nagre

Tragedy Inspirational

एकदा स्त्री होऊन बघ

एकदा स्त्री होऊन बघ

1 min
220


बेभान झालेल्या माणसा

एकदा माणूस होऊन बघ

खूप गाजवला पुरुषी हक्क

एकदा स्त्री होऊन बघ


छळतो तिला पावलोपावली 

तरीही तुझी तीच माऊली

नऊ महिने तुला पोटात ठेवते 

ही दुनिया तुला तीच दावते 

तिच्यासारख्या प्रसवकळा 

अन् वेदना सोसून बघ

खूप गाजवला पुरुषी हक्क 

एकदा स्त्री होऊन बघ


अपमान तिचा नित्य करतो 

अत्याचाराचे बाण मारतो

दासी समजून पायी तुडवतो 

स्वातंत्र्य तिचे तूच दडवतो

तिच्यासारखे गुलामीच्या 

आगीत होरपळून बघ 

खूप गाजविला पुरुषी हक्क 

एकदा स्त्री होऊन बघ 


काचेसारखं देहाला जपते 

पावित्र्याच्या पडद्याआड लपते 

तरीही लचके तोडले जाती 

अस्तित्व तिचे गाडले जाती 

पापी नजरा तिला घुरती

त्या डोळ्यांचा वार झेलून बघ 

खूप गाजवला पुरुषी हक्क 

एकदा स्त्री होऊन बघ 


सुख तिचे हिरावून घेतो

जिवंतपणी यातना देतो 

बाजारी तिची किंमत लावून 

फेकतोस तिला नरकात नेऊन 

हृदयाचे लाखो तुकडे तिच्या 

मरण्याआधी जोडून बघ 

खूप गाजवला पुरुषी हक्क 

एकदा स्त्री होऊन बघ


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Tragedy