Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Logic Behind

Romance Others

4.1  

Logic Behind

Romance Others

बहर नक्षत्रांचा.

बहर नक्षत्रांचा.

1 min
252


समुह ताऱ्यांचा,

नभात चांदण्याचा

अंधाऱ्या रातीला

खेळ तो नक्षत्रांचा


एकाएकी एक

ध्रुव तारा असतो,

डोळे मंदावणारा

शुक्र तारा असतो


पहाट चांदण्यांची,

संज ढळता होते.

अंधार पांघरूण घेता,

खुलून लुकलुकते.


अमावस्या जगाची,

त्यांची पोर्णिमाच ठरते.

निखार सजता नभाची,

स्वर्णीम काया ती दिसते.


बहर नक्षत्रांचा असा,

सजतो सवरतो,

जणू धरणीशी त्यांची,

प्रीत ती जुळणार असते.


Rate this content
Log in