Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Rupal Patil

Inspirational

3  

Rupal Patil

Inspirational

आयुष्याच्या सहवासात

आयुष्याच्या सहवासात

1 min
40


कळले मला जे तुला न कळले

मनातले ते मनातच अडले

शब्द ही सारे अपुरे पडले

स्वप्नांचे सारे पाणी पाणी झाले


सहवासाचे दोरे सुटून गेले

आयुष्याचे रंग फिके पडले

दुर्मिळ क्षणांचे जाळे विणले गेले

त्यातून बाहेर निघणे अशक्य झाले


मनास सांगे, बस्स आता पुरे झाले

स्वप्नांनी ही वेगळे वळण घेतले

क्षणभर थांबून रडून घेतले

आता फक्त हसायचेच ठरवले


Rate this content
Log in