Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Mihika Saraf

Children

3  

Mihika Saraf

Children

आई तुझे हसू

आई तुझे हसू

1 min
475


तुझे मूल्य जसे तुला माहितच नाही,

एवढे, मी तुला सांगू शकत पण नाही,

पण ते कळे मला, तुझ्या हसूने, 

आई


माझ्यावरी जितकी ही अडचण येई,

तू मला तुझे पदरात घेशील,

माझ्या सोबती राहणारे तुझे हसू, 

आई


आपण किती दूर असू तरी,

दिवसाच्या शेवटी पाशी,

तुझ्या मांडीवरच डोकं ठेवुनी,

तुझ्या प्रेमाचे हसू बघत राहिन,

आई


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Children