Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Shreenidhi Baindur

Others

0  

Shreenidhi Baindur

Others

ನಾಡದೇವಿ

ನಾಡದೇವಿ

1 min
27


ಶಿರಬಾಗಿ ಮುನ್ನೆಡೆ ಯಾತ್ರಿಕನೆ, 

ಬರೀ ಶಿಲೆಯಲ್ಲ ಇದು, 

ಗತವೈಭವ ಸಾರುವ ಗುಡಿ, 

ಇದರಂತರಾಳದ ಕಥೆಯರಿ ನೀ, 

ಕೈ ಮುಗಿದು ಭಕ್ತಿ ಬಿಂಬಿಸು, 

ನಾಡ ಹರಸಲು ಆಸೀನಳಾದ ತಾಯಿ ಇವಳು, 

ಆದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಪೊರೆಯುತ್ತಾ ಬಂದ ಮಾತೆ ಇವಳು, 

ಇಕೆಯ ವಿಜಯ ಸಾಧನೆ ಅಪಾರ, ದುಷ್ಟರ ಶಿಕ್ಷಿಸಿ ನಮ್ಮೆಲರ ಪೊರೆಯುವ ನಾಡದೇವಿ ಇವಳು,

ಇವಳೆ ಜಗದಾಂಬ ಶಿರಸಿಯ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ 👏🏻


Rate this content
Log in