Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Harish T H

Others

4  

Harish T H

Others

ಏಕಾಂತ ಹಿತವೆನಿಸುತ್ತಿದೆ!

ಏಕಾಂತ ಹಿತವೆನಿಸುತ್ತಿದೆ!

1 min
59


ಏಕಾಂತ ಹಿತವೆನಿಸುತ್ತಿದೆ 

ಪ್ರಶಾಂತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವಾಗ.

ಏಕಾಂಗಿ ನಾನಾಗಿರಲು

ನಿನ್ನನ್ನೇ ನೆನೆದೆನು ನಿಸರ್ಗದ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಈಗ.


ಏಕಾಂತ ಹಿತವೆನಿಸುತ್ತಿದೆ

ಕಾರ್ಮೋಡಗಳ ಕಂಡಾಗ.

ಏಕಾಂಗಿ ನಾನಾಗಿರಲು

ಮಳೆ ಹನಿಯೇ ಸ್ನೇಹಿತನೀಗ.


ಏಕಾಂತ ಹಿತವೆನಿಸುತ್ತಿದೆ

ಆ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳ ನೋಡುವಾಗ.

ಏಕಾಂಗಿ ನಾನಾಗಿರಲು

ಮಂಜು ಕವಿದು ಏನೂ ಕಾಣದಂತಾಗಿದೆ ಈಗ.


ಏಕಾಂತ ಹಿತವೆನಿಸುತ್ತಿದೆ

ನೀರಿನ ಶಬ್ಧವ ಕೇಳುವಾಗ.

ಏಕಾಂಗಿ ನಾನಾಗಿರಲು

ಕಣ್ಣೀರು ಜಾರಿ ಆವಿಯಾಯಿತೀಗ.

      


Rate this content
Log in