કોટ્સ New

ઓડીઓ

મંચ

વાંચો

સ્પર્ધા


લખો

સાઇન ઇન
Wohoo!,
Dear user,

નોંધઃ પસંદ કરાયેલ શૈલીના આધારે રચનાનો ક્રમ દર્શાવવામાં આવેલ છે : thriller

Love in the heart read more

18     3.3K    111    1

સરખામણી
© Sandhya Chaudhari

Inspirational Romance +1

The right choice of husband read more

7     2.4K    74    3

ગુસ્સામાં સિગરેટને એક તરફ ફેંકી દેતા ફરી read more

1     608    73    7

which one is the best (golden) time? must read for all specially read more

3     951    65    9

life can be very painful, when the love and read more

11     946    62    10

After so much hardship, the one who can read more

3     1.1K    53    25

રામ
© Bindya Jani

Inspirational Thriller

Waiting for the one who.... !!! Read till the last line. I am sure you will read it read more

2     770    54    26

A thrilling words.. read more

2     1.1K    65    28

આંખમાં આવેલા અશ્રુને લૂછતાં તેઓ આગળ બોલ્યા read more

1     367    74    31

અભિમન્યુ
© Gopal Dhakan

Inspirational Thriller

Polavama incidence related inspirational read more

4     1.1K    63    36

શું થયું બેટા? નજીક આવ... આમ ડરે છે શું read more

1     369    82    39

We should not neglect our read more

15     978    44    42

ભાંડો ફૂટવાને માંડ તસુભાર છેટું રહ્યું હતું. તેથી બાજી બગડે, વિસ્ફોટ થાય એ પહેલા read more

9     327    52    50

The secret newsss!!! read more

8     632    40    58

બિપ્... બિપ્... બિપ્... વેલેન્ટાઇન ડે વીશ કરતા મેસેજનો ઢગલો થઈ ગયો read more

10     513    38    59

જીવલેણ પરિસ્થિતિઓમાં રક્ષણકવચ બનેલી ગાયમાતાઓનું read more

11     448    30    60

૨૦૭૦
© lina joshichaniyara

Inspirational Thriller

'જીવન અને મૃત્યુ એ જીવનની બે અફળ ઘટનાઓ છે, તેને કોઈ ફેરવી શકે નહિ. ૨૦૭૦ના સમયની read more

7     746    58    62

અમનની જીંદગીના રસકસ જાણે ઉડી read more

6     305    34    72

આ ચહેરો અઢાર વર્ષે પાછો એની સામે આવી આરસી બની એનું ભૂતકાળ બતાવી read more

6     340    28    73

on the sea shore.. here you go.. you will love read more

12     534    19    74

Whose fault was there?? Man, woman, socialmedia read more

3     574    56    77

યુવતી બોલી, “હા... એક શેતાન ડબ્બામાં એકલ દોકલ મુસાફરી કરતી યુવતી read more

2     336    68    86

આસમાનમાં તપી રહેલો સૂર્ય આજે મૂક સાક્ષી બની રહ્યો read more

4     430    97    94

મિડિયાના લોકો પ્રશ્ન પૂછે છે તો એમને મારે બીજે પ્રોગ્રામ છે કહી ટાળે છે read more

23     380    29    99

the deeds of the read more

1     724    49    105

સૌભાગ્ય
© Tanvi Tandel

Romance Thriller +1

Was she read more

5     666    30    124

'જેકીનો અવાજ ફોનમાં ગભરાયેલો આવતો જોઈને વિકીને ચિંતા થઇ અને મૉલમાંથી લીધેલી read more

6     621    56    125

એની પત્ની સાવ અચાનક ટેકા વગરની થઈ ગઈ. દીકરીના માથેથી બાપ નામનો છાંયડો દૂર થઈ read more

3     367    55    127

લક્ષ્મી સાક્ષાત આજીવન ઘરે રહેવા આવી હોય ત્યાં કોઈ માંગણી નહીં, અર્પણ થવું read more

3     456    53    130

સૌથી પહેલાં તો એને રીનાને ફોન કરવાનું બિલકુલ બંધ કરી read more

4     310    44    131