Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".
Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".

JAYDEEP DAVE

Others


2  

JAYDEEP DAVE

Others


શૅર

શૅર

1 min 206 1 min 206

સમાવી લઉં તારા પ્રેમને મારી હથેળીમાં 

સમાવી લઉં તારા દર્દને મારી ઝોળીમાં.

*

 એક સાંજ સાથે હું ભળી ગયો,

 આમ કુદરત સાથે હું ભળી ગયો.

*

હાથમાં હાથ પકડી ચાલીયે એક મંઝિલ તરફ ,

આંખોથી આંખો મીલાવી પ્રેમદ્રષ્ટિથી ચાલીયે એક રાહ પર.

*

તડકો શું જાણે ઝાકળનું પ્રેમદર્દ,

પર્ણના પ્રેમમાં રોજ થાય ઉદય,

અને રોજ થાય અસ્ત.

*

નથી કોઈ 'ઈશ્વર'નાં એંધાણ,

પુજાયો પાષાણ બની મંદિરોમાં.

*

કોણ પાણી સાથે રમત રમી ગયું ?

પરપોટો બની કોણ જીણ જીવી ગયું ?

*

જીવનમાં એકવાર પરપોટો બની જુઓ,

જીવન એટલું સહજ નથી એ જીવી જુઓ.

*


Rate this content
Log in