Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,Manisha Potdar   AUTHOR OF THE YEAR 2018 - NOMINEE

  Literary Brigadier

प्रेमळ पृथ्वी

Fantasy

नारदमुनी पृथ्वीवर उतरले .ते नेमके अंधशाळेजवळच उतरले. त्या मुलांना बघुन, त्यांची शाळा बघुन आश्चर्य वा...

2    1.5K 38

चांडाळ चौकड़ी

Others

भुतेच फार डेंजर होते. ते भुत जेवढे भयानक होते तेवढेच प्रेमळ होते. त्या होत्या त्याच गावातील दोन खोडक...

4    937 30

चांडाळ चौकडी

Inspirational

घुबड त्यांच्याकडे बघतच होते. पुन्हा सावली आली आणि त्यांच्या अंगवरुन निघुन गेली. आता मात्र दोघांना घा...

4    1.3K 27

भुतांचा दवाखाना

Horror Crime

व्या घरात पहिला प्रवेश ह्या कीटकांचाच असतो. अशा पडक्या बंगल्यात दारू पीणारे,जुगार खेळणारे, चोर वापर ...

1    1.6K 27

धुर्त आत्मा

Fantasy Thriller

यमराजांंनी सुंदर परीचे रुप घेतले आणि विवेकच्या जवळ गेले विवेक जागा झाला परीच्या मोहात पडला त्याच क्...

1    1.1K 38