@x2lijybp

ଓଡିଆ ଗଳ୍ପ
Literary Brigadier

121
Posts
206
Followers
0
Following

ଆସନ୍ତୁ ଫେରିଯିବା ସେଇ ପଢା ବହିକୁ ....ପ୍ରଶିଦ୍ଧ ଗାଳ୍ପିକ ମାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ସମୂହର ହସ ,ରାଗ,ପ୍ରେମର ପ୍ରତିଟି ଅନୁଭବ ଓ ଅନୁଭୂତିକୁ

Share with friends

Feed

Library

Write

Notification

Profile