Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,Paresh Kumar Sahoo  

Poet & Short story writer

"Literary Colonel"


ଅଶ୍ଳୀଳତାର ଆତ୍ମକଥା

Inspirational Abstract Others

ଯାହାର ଅସ୍ତିତ୍ବ ଦୃଶ୍ୟରେ ନାହିଁ ବରଂ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କେବଳ ଦୃଷ୍ଟିରେ ...1    6.7K 9

ମା’ର ବି ଭାଗବସେ ଏଠି

Tragedy

ଥାଉ ସାଆନ୍ତେ, ଫେରେଇ ନିଅ ତୁମ ଆଦେଶ ସବୁ ନେଇ ମୁକ୍ତ କର ମୋତେ...1    7.0K 6

ଶବ୍ଦବ୍ରହ୍ମ

Others

ତୁମେ ପରା ଶବ୍ଦମୟ ଶବ୍ଦବ୍ରହ୍ମ- ଆରମ୍ଭ ଓ ଅନ୍ତିମ ନାଦର ନିନାଦ, ଗର୍ଭକୋଷେ ଭରିଦିଅ ଚିଦାନନ୍ଦ ଚେତନାର ଅମୃତମୟ ଶବ୍ଦ,1    6.6K 3