Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,Sanhita Rath  


ନଷ୍ଟଚରିତ୍ର

Others

ଯୁଗଯୁଗରୁ ପୁରୁଷତ୍ୱର ଡେଙ୍ଗୁରା ବଜାଇ ନାରୀକୁ ତଳିତଳନ୍ତ କରୁଥିବା ସେଇ ସଜ୍ଜନ ପୁରୁଷର ଓଭରକୋଟ ଭିତରୁ ତତେ ଟାଣିଆଣିବାର ବେଳ ।1    108 8

ପକ୍ଷୀଦୁଇ

Others

ସମ୍ଭାବନା ଆଶେ ଡେଣାଝାଡ଼ି ଉଡ଼ିଗଲେ ପକ୍ଷୀ ଦୁଇ ଦେଖ ସେଇ ଦୂର ଆକାଶେ ।1    6.7K 5

ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ

Tragedy

ଜୀବନ ରାସ୍ତାରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଚାଲିପାଇଁ କୌଣସି ପାନ୍ଥଶାଳା ନଥାଏ, କେହି ସାଙ୍ଗ ବାଟୋଇ ନଥାଏ , ଥାଏ ଖାଲି ଅନେକ ଅନୁଭୂତି ,1    7.0K 7

ମରୀଚିକା

Abstract

ଯାଅ ନା ବନ ହରିଣୀର ପଛରେ , ରଚିଦେଇ ପାରେ ସେ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ହରିଣୀର ମାୟା ।1    6.9K 5