broken angel Keerthi

Children Stories Inspirational Others

3  

broken angel Keerthi

Children Stories Inspirational Others

మార్పు

మార్పు

8 mins
284ఇతివృత్తం:తెలంగాణ ప్రాంతపు మాండలికం బాషా,వ్యవహారం,వారి అమాయకత్వం తెలిపే చిన్న సంఘటనలు,ఇంకా కొన్ని ప్రాంతాల్లో పేరుకుపోయి ఉన్న జాతి,కుల,మత వ్యత్యాసాలు.కులపు పునాదులపై నిర్మించుకున్న వారి ఆలోచనలు తప్పు అని తెలుసుకొని మారిన ఒక వ్యక్తి కథ


పాత్రలు:


మోహన్ రావు: ఉరి సర్పంచ్,కులం ,జాతి పట్టింపులు ఎక్కువ

యీరన్న(యిరి):మామూలు మధ్యతరగతి వ్యక్తి.ఎవరికి అపాయం కలిగిన తట్టుకోలేనీ మనస్తత్వం.

కాంతమ్మ:కుటుంబం అంటే ప్రాణం గా,లోకంగా భావించే యీరన్న బార్య.

సంధ్యా: యీరన్న కాంతమ్మ ల ముద్దుల కూతురు.మిగిలిన కొన్ని చిన్న పాత్రలు సందర్బాలకి అనుగుణంగా తీసుకోవడం జరిగింది.************మోహనరావు:

ఎందిరో యీరిగా ఈ దినం పెద్ద బండ కాడికి అందరినీ రమ్మని సెప్పినం గదా నువ్వు ఎందుకు రాలేదు రా..నికు పత్తేకంగా బొట్టు వెట్టి జెప్పలా ఎంది.ఒక్క మారు దండోరా వేయించినం అంటే రావాలే అంతే..పతోడికి రోజు రోజుకీ నెత్తిమీద కొమ్ములువత్తున్నాయి అంటూ నోట్లో నే విసుగుకుంటూ యీరన్నా సమాధానం చెప్పే లోపే నసుగుతూ తన ఇంటి మెట్లు ఎక్కడానికి అవస్థ పడుతూ గుండ్రయి లాంటి తన శరీరం బరువుని బారం గా మోస్తూ లోపలికి వెళ్ళాడు మోహన్ రావు.


తన పిలుపు కి ఆగి సైకిల్ మీద నుంచి ఒక కాలు కిందపెట్టి ఆగిన యీరన్నా రావు నీ అల వీసుగుకుంటు వెళ్ళడం చూసి తను మారే మనిషి కాదని తనలో తానే నవ్వుకొని మళ్ళీ తన సైకిల్ ఏసుకొని ఇంటికి బయల్దేరాడు...


యీరన్న:

యేప్పుడు జుసిన తలుపులు దగ్గరికి యేసి ఉంచే కాంతమ్మ ఈ యేల ఎందుకో తలుపు బార్లా తెరిచి పెట్టింది అని మనసులో అనుకుంటూ ఆరుబయట ఉన్న తొట్టి లోనుంచి నీళ్ళు తీసుకొని కాళ్ళు కడుగుతూ ఆలోచిస్తాడు ..గుమ్మం నుంచే కాంతమ్మ నీ పిలిస్తు లోపలికి అడుగు పెడతాడు యీరన్న...ఎప్పుడు అయిన తను రాగానే నీళ్ళ చెంబు పట్టుకొని అచ్చే కాంతమ్మ ఈ రోజు రాలేదు తన కోసం వెతుకుతూ ఇంట్లోకి వెళ్తాడు. నిండా దుప్పటి కప్పుకొని మూలుగుతుంది ...గబ గబ యేళ్లి దుప్పటి జరిపి తల మీద సేయ్యి యేసి సూసాడు తల నిప్పుల కుంపటి ల కాలిపోతుంది...ఏందే ఇంత జరం ఉంది నేను పనికి పోయేటప్పుడు బాగానే వున్నావు గాదె ఇప్పుడు ఇలా అయిపోయవు...కాంతమ్మ: బారంగా కళ్ళు తెరిచి చూస్తూ లేదయ్య నిన్న రాత్రి పూట నుంచే పానం సుస్తీ చేసింది పని హడావుడిలో పట్టించుకోలేదు..పొద్దున నువ్వు పనికి పోవాలే గాదె అందుకే లేచి డబ్బా కట్టిన..


యీరన్న: కాంతమ్మ నువ్వు లేకుంటే నా జీవితానికి కాంతి లేదే...లే ఎం అయిన తిందువు.కాంతమ్మ: నాది పక్కకి పెట్టు అయ్యా పిళ్ళగాల్లు పొద్దటి నుంచి ముద్ద నోటిలో పెట్టలేదు పండుగ కోసం పూలకి అని పొయ్యి ఇంకా జాడే లేదు అని కాంతమ్మ అంటుండగనే 


సంధ్యా: అచ్చేసిననే అమ్మ. సూడు ఎన్ని పూలు తెచ్చిననో పతీ ఏడు సూరమ్మ బతుకమ్మనే పెద్దగా ఉంటది కదా ఈ సారి నేను తెచ్చిన పూలతో వాళ్ళ కంటే పెద్ద బతుకమ్మ సేయ్యే ఆకలి ఘోరం గ అయితాందే జల్దీ అన్నం పెట్టు...


యీరన్న: తల్లి అమ్మ కి జరం అచ్చిందే అంటూ కూతురి తల నిమిరాడు యిరన్నా..


సంధ్యా: అయ్యో నాకు తెల్వదే ఇప్పుడు ఎట్టుందే అని తల్లి తల మీద సేయ్యి వేసి సూసి గుడ్డు కొడితే ఆమ్లెట్ అయ్యేట్టు వుంది గాదె నువ్వు పడుకో తమ్ముడు నేను వంట చేత్తం అని కాంతమ్మ వారించిన వంట చేసి తల్లికి ప్రేమగా తినిపించారు పిల్లలు ..


****************


సంధ్యా: అమ్మా నా బతుకమ్మ అందరికంటే పెద్దగా అయ్యిందే నేను అందరి వాట్స్ అప్ స్టాటస్ లు చూసిన ..యెంకి గాడి అమ్మ తంగేడి పులతో నీలి రంగు పూలు గలిపి బతుకమ్మ చేసిందే చిన్నగా ఉన్నా మస్తు ముద్దగా గొడుతుంది ..సరే కానీ ఇంత పెద్ద బతుకమ్మ మోసుడు నాతో గాదు బిడ్డ ఇక్కడ ఎత్తింది మళ్ళీ గద్ద కాడికి పోయే దాకా దించేది లేదు...ఎం గాదె అమ్మ నేను ఎత్తుతా నా నెత్తి మీద పెట్టు అని తన చున్ని నీ గుండ్రం గా చుట్టి తల మీద పెట్టుకుంది ...జాగ్రత నే బిడ్డ అంటూ బతుకమ్మ నీ తల మీద ఎత్తింది కాంతమ్మ ..కాంతమ్మ పాట పాడుతూ వుంటే తన బిడ్డ తనతో తాళం కలిపింది బరువుని దూరాన్ని సులభతరం చేసేందుకు అది ఓ చక్కని ఉపాయం .


రమణి బింద తీసుక మంచి నిళ్లకి పోతే

సోమవారం ఎదురయనమ్మ ఆ సాంబశివుడు

"ఆ సాంబశివుడు"

 రమణి బిందా తీసుక మంచి నిళ్ళకి పోతే

మంగలరాం ఎదురాయనమ్మ ఆ అంజనేయుడు

"ఆ ఆంజనేయుడు"

రమణి బిందా తీసుక మంచి నీళ్లకి పోతే

బుదారం ఎదురాయనమ్మో ఆ బొజ్జ గణపయ్య వాడు

"గణపయ్య వాడు"

***************


 ముందుకు వెళ్ళగానే నాతో గాదె అమ్మ అని అక్కడే వున్న బండమీద కూర్చుండిపోయింది ఆ బక్క ప్రాణం.దూరం గా సైకిల్ వేసుకొని వస్తున్న యీరన్న నీ చూడగానే అమ్మ అటు సూడే అని చూపించింది కాంతమ్మ కి ...దూరం నుంచి చూసి వాళ్ళ వైపు గా వచ్చాడు యీరన్న ..


యీరాన్న : ఎం అయింది కాంతం జరం తగ్గిందానే బతుకమ్మ పట్టుకొని ఏళ్ళినావు..


కాంతమ్మ: యీరన్నా వైపు సూసి చిన్న నవ్వు తో...ఎం గాధులే అయ్యా...ఏడాది ఓ మారు అచ్చే పండుగ ఎట్లా పోనియ్యాలే చెప్పయ్యా పండుగ ఎప్పుడు వస్తది అని పండగ అయిపోయిన నాటి నుండి మళ్ళీ ఎప్పుడా వచ్చేది అని అనుకుంటా ఎదురుచూస్తాది కదే బిడ్డ అందుకే వచ్చినా...


యీరన్న: మంచిగున్నదిలే ...లే లే కళ్ళు తిరిగి కిందపడితే ఎంకన్న సామి గుర్తు అత్తడు అప్పుడు . నీలాంటిది పక్ష్వతం బోయి నాకు కాళ్ళు అత్తే నా చేతులు నికు ఇత్తనాయ్య అని మొక్కుకుంది అంట అంటూ పక్కనే చెట్టు కింద సైకిల్ స్టాండు వేసి పెట్టీ బిడ్డ నెత్తి మీద వున్న బతుకమ్మనీ ఎత్తి తల మీద పెట్టుకొని గద్ద కాడికి పయనం అయ్యారు....


సంధ్యా: అయ్యా... ఈ సారి గద్ద మస్తు ముస్తాబు చేసిల్లులే..దూరం నుంచే ఇంత ముద్దుగా కొడుతుంది అంటే... దగ్గరికి పోతే ఇంకా ఎంత ముద్దుగా కొడతదోనే..


యీరన్న: అవును బిడ్డ ఆకాశంల కెళ్ళి నచ్చత్రాలు కిందికి దిగి గౌరమ్మ తల్లి కి హారతి పట్టినట్టు అగుపడుతుంది కదనే.


కాంతమ్మ: ఎంత ముద్దుగా గొడతంది.


సంధ్యా: అమ్మ గాల్లో తేలుతూ ఎర్రగా ఎంత ముద్దుగా ఉన్నాయో...


కాంతమ్మ: గాల్లో తేలడం ఏందే ఏర్రి దానా అంటూ బిడ్డ నెత్తి మీద నవ్వుతూ మొట్టికాయ వేసింది కాంతమ్మ.


సంధ్యా:అదిగో అటు చూడు అమ్మ అని గాలితో కబుర్లు చెప్తున్నట్లు గాలితో పాటు చెంగు చెంగు నా తేలుతున్న గ్యాస్ బుగ్గ నీ చూపింది ...


కాంతమ్మ; కొనిస్తా లేవే తల్లి అంటూ తన పుట్టింటి వాళ్ళు పెట్టిన నేత పచ్చ చీర కొంగు చివరన వేసిన ముడిని ఇప్పుతు ఇదిగో బిడ్డా నువ్వు అల్లరి మానేసి నేను చెప్పేది ఇనాలే మరి .. 


సంధ్యా: సరేనే అమ్మ అని అంటూ కాంతమ్మ ఇచ్చిన మడిచిన పది రూపాయల నోటు నీ కేరింతలు కొడుతూ తీసుకుంది సంధ్యా..


కాంతమ్మ : తల్లి మన బంటి గాడు ఏడి..


సంధ్యా: వాడు డప్పులతో బతుకమ్మ నీ తోలుకపోయేటప్పుడే ఎల్లిపోయిండు గద్దె కాడికి..


కాంతమ్మ: వాడికి ఎప్పుడు తొందరనే. తల్లి వాడికి ఒకటి కొనిచ్చి నువ్వు ఒకటి కొనుక్కో.. 


ఆ సరే సరే అంటూ తన దోస్తులు కోలాటాలు పట్టుకొని బతుకమ్మ చుట్టూ ఆడటం చూసి వాళ్ళ చెంత కి పరుగు తీసింది..గద్దె కాడ రెండు గుంపులు ఒకటి పెద్ద కులం వాళ్ళది ఒకటి చిన్న కులం వాళ్ళది ..కాంతమ్మ కి అంత దూరం నుంచి నడుస్తూ వచ్చే సరికి కళ్ళు బైర్లు కమ్మాయి అక్కడే కనిపించిన బండరాయి దగ్గర కూర్చుండి పోయింది.. యీరన్న నీ తన ముందు వున్న గుంపు దగ్గర బతుకమ్మ నీ పెట్టమని చెప్పింది ...యీరన్న బతుకమ్మ అక్కడ పెట్టీ బండరాయి మిద కూర్చున్న కాంతమ్మ కి నీళ్ళు తెచ్చి ఇచ్చాడు...కాంతమ్మ గబ గబ నీళ్ళు తాగి అలిసిన శరీరం తో పెద్ద శ్వాస తీసుకుంది...


ఒక్క సారి గా యిరన్న కి విపు మిద నేట్టి నట్టు అయ్యింది...ధబెలున మోకాళ్ళ మీద వున్న యీరన్న బోర్లా పడ్డాడు అప్పటి వరకు ఆట పాటల తో హడావుడి గా ఉన్న జనం అంతా తుఫాను ముందు వుండే నిశబ్దం ల మారి పోయరు...కాంతమ్మ ఒక్క సారి గా లేచి పడిన యీరన్నా నీ లేపే ప్రయత్నం చేసింది..బోర్లా పడటం తో అక్కడే వున్న రాయి చిరుకోనీ మోచేయి నుంచి రక్తం కారింది ..వెంటనే కాంతమ్మ తన బతుకమ్మ లో ఉన్న గౌరమ్మ నీ మొక్కి పసుపుతో చేసిన గౌరమ్మ నుండి చిటికెడు పసుపు పట్టుకెళ్ళి యిరి చెయ్యి కి గాయం అయిన చోట రాసింది .


అప్పుడే అక్కడ వున్న ఒక పెద్ద కులం గుంపు నుంచి ఒక మహిళ ముందుకు వచ్చి..ఒసేయ్ కాంతం ఎం చేస్తున్నావ్ ఎం అయిన అర్ధం అవుతుందా నికు?గౌరమ్మ నీ తీసి పసుపు పెడతావా ఎంత అపచారం .గౌరమ్మ కు కోపం అత్తే మనం కాలి బూడిద అవుతాం నీ వల్ల ఊరు ఊరు అంతా నాశనం అవుతుందే. అర్థమయ్యింద


 కాంతమ్మ; అయ్యో అట్ట అనకు తల్లి నా వల్ల ఊరికి కట్టం రనియ్యను తల్లి అని మాట్లాడుతుంటే అదే సమయంలో అదే గుంపు లో నుంచి ఒక మహిళ అమ్మెరు వచ్చినట్టు గా ఊగడం మొదలెట్టింది అందరూ తననీ శాంతించు తల్లి వేడుకుంటున్నారు.తెచ్చిన ఫలహారాలు పెట్టిన అగరబస్తిలూ తన ముందు పెట్టీ హారతులు పడుతున్నారు ఆడబిడ్డలు..కాసేపటికి ఆ మహిళ మాట్లాడింది.కాంతమ్మ అని పిలిచింది చుట్టూ వున్న జనం దూరం జరిగారు .కాంతమ్మ వణుకుతూ ముందుకు వచ్చి తల్లి తప్పయింది తల్లి సమించూ అంటూ మోకాళ్ళ మీద కూర్చుని వేడుకుంది..నా బతుకమ్మ కి వాడే పువ్వులే ఎంగిలి కాకుండా వుండే పూలతో సెత్తావు అట్టంటది పసుపుతో చేసిన నన్నే ఎంగిలి సెత్తవా నికు ఎంత ధైర్యమే.


కాంతమ్మ; లేదమ్మా తప్పయి పోయింది .ఏడుస్తున్న స్వరం తో


చేసిందంతా చేసి తప్పయింధి అని లెంపకేసుకుంటే అయిపోతద .

అమ్మ ఎం చెయ్యమని అంటారు చెప్పమ్మా...అని అందరూ చేతులు పైకి లేపి దండాలు పెట్టారు.నా పూల పండుగ అయ్యే వరకు .,...ఆ గంగమ్మ ఒడిలో నేను అడుగు పెట్టే వరకు నువ్వు ఆ నీళ్ళ మధ్య నిలబడాలి అని ఊగుతూ కింద పడిపోయింది.ఎవరు ఎం మాట్లాడక పోయిన కాంతం వెళ్లి నీళ్ళ మధ్య నిల్చుంది అందరి నోరుకి బయపడి యీరన్న కూడా ఎం మాట్లాడలేదు అందరూ మళ్ళీ వెళ్లి బతుకమ్మ ఆడుతున్నారు.కాంతం నది నడుమ చల్లటి నీటిలో వుంది.


అమ్మవారు వచ్చి కింద పడిన ఆమె కూడా లేచి మళ్ళీ ఆటలో పడింది.కాంతం వంక చూస్తూ మంచి పని అయ్యింది దీనికి లేక పోతే నాకు ఎదురు చెప్తుందా.ఎం అయింది అక్క దానితో నీ గొడవ ఏమిటి .నికు అమ్మవారు రాకున్నా ఎందుకు అలా నటించావు. మరి లేకుంటే ఏమిటే దాని పొగరు దాని తల పొగరు దించడానికి ఇలా చేశాను.మొన్న మా ఇంట్లో ఇల్లు సర్ధుతుంటే పట్టు చీర కట్టుకొని పండుగ చేసుకో అని ఇస్తే అద్దు తల్లి అని వెనక్కి ఇచ్చింది.పోనీలే అని పాపం అని చూస్తే నాతో నే అల ప్రవర్తిస్తుందా అందుకే ఇప్పుడు ఇలా ప్రతీకారం తీర్చుకున్న అంటూ పొగరుగా ఒక చిరునవ్వు నవ్వి మళ్ళీ ఆటలో పడింది జోతి .


యిరి కాంతమ్మ దగ్గరికి పోయి గట్టు మీద కూర్చున్నాడు నీళ్లలో వున్న కాంతమ్మ నీ చూస్తూ.


 యీరన్న:ఎందుకే యిరీ గాడి కోసం ఇదంతా అవసరమా కులి పనిలో నాకు ఎన్ని దెబ్బలు తగులుతాయి తెలుసా టిన్నేర్ రాసుకొని సప్పుడేక వుంట. ఈ చిన్న దెబ్బ కోసం నువ్వు జరమచ్చి నీళ్లలా నిల్సున్నవు రేపు పొద్దున లెత్తవ ఇగా.


కాంతమ్మ: ఎం గాదు లే అయ్యా నువ్వు అట్ట బాధ పడకు అసలు ఈ పండుగ ఎవరి పండుగ అయ్య 


యీరన్న:ఏమోనే నాకు సక్కగా తెలవదు ఎన్నో కథలు ఉన్నాయి దిని గురించి కానీ గిరిజనుల నుండే మొదలు అయ్యింది అని మా తాత చెప్పే వాడు.పుట్టిన పిల్లలు చనిపోయి మళ్ళీ పిల్లలు కాక బాధపడే వారికి లేని వాళ్ళకి పిల్లలు ఇచ్చే తల్లి అని అల పుట్టిన పిల్లలకి బతుకు అని బతుకమ్మ అని బతుకయ్య అని పేర్లు కూడా పెట్టుకొనే వాళ్ళు. ఆ దుర్గమ్మ అవతారం అని ఎన్నో చరిత్ర లు ఉన్నాయే ఎదో ఉత్తిగా అచ్చిన పబ్బం కాదే ఇది.కాంతమ్మ:అవునయ్యా రోజు ఒకటి చెత్తం కదా ఈ రోజు ఎందుకు రెండు బతుకమ్మ లు చేయాలే.


యీరన్న: ఎం లేదే మన సంప్రదాయం అది .నువ్వు చుసినవ ఎప్పుడయినా బోజనాలు పెడితే ఏ ఒక్క సారి తిని లేవద్దు రెండో సారి కూడా కాత్త నైన తినలే అని అంటాం 

ఎందుకు?గౌరవం... మన పేమా అల్లకి అర్ధం కానికితిని లేవద్దు రెండో సారి పెట్టుకో అని మళ్ళీ అల సెత్తం అంతే కాదు అది మన పద్ధతి,అంతేకాదు పెళ్లి కూతురి తో పాటు ఒకరిని తోడు గా పంపిస్తాం అలానే బతుకమ్మ నీ కూడా ఒంటరిగా కాకుండా చిన్న బతుకమ్మ చేసి పంపుతాం.అవునే ఇప్పుడు ఎందుకు అడుగుతున్నావు .


కాంతమ్మ: ఎం లేదు లే అయ్యా.అదిగో బతుకమ్మ పండుగ అయినట్టు వుంది అందరూ బతుకమ్మ పట్టుకొని వస్తున్నారు అంటూ అటు వైపు చూసింది 


తన చూపు నీ చూస్తూ యిరెన్న కూడా చూసాడు. అందరూ వస్తున్నారు .మోహన్ రావు ముందు వస్తున్నాడు చీకటి కారణం గా సరిగ్గా కనిపించక అక్కడే వున్న బురద లో జారీ పడ్డాడు.బతుకమ్మ లు పట్టుకొని వచ్చే వాళ్ళు అంతా ఆగిపోయారు.ముందే గుండ్రయి లాంటి శరీరం కింద పడగానే అరిచిన అరుపు ఊరి పొలిమేర వరకు వినపడింది.అందరూ తను లేవడానికి పడుతున్న ప్రయాస చూస్తూ వుంటున్నారు కానీ ఎవరు వెళ్లి తననీ లేపడానికి ప్రయత్నం చెయ్యడం లేదు. యిరన్న చూస్తున్నడు వెళ్లి లేపుదం అని ఆలోచించినా వాళ్ళ ఊరి కట్టుబాటు గుర్తు వచ్చింది తక్కువ కులం వాళ్ళని పెద్ద కులం వాళ్ళు తాకరు పొరపాటున తాకిన వెళ్లి స్నానం చేస్తారు.కానీ పందులు అప్పటి వరకు ఆ బురదలో బోర్లి వెళ్ళడం చూసిన వాళ్లంతా మోహన్ రావు నీ లేపడానికి అడుగు వెనక్కి వేస్తున్నారు.లేవడానికి ప్రయత్నం చేసి మళ్లీ దబాలునా పడిపోయాడు ఈసారి నడుముకి దెబ్బ తగిలింది కాబోలు నడుము పట్టుకొని అమ్మా అయ్యా అంటూ వాళ్ళ కులం వాళ్ళ వైపు చూస్తున్నాడు అసలు ఎవరు మొహం కూడా చూడడం లేదు.అంతలో యీరన్న చెయ్యి ముందుకు చాపాడు .మోహన్ రావు అక్కడే నిలబడి చూస్తున్న వాళ్ళ వైపు చూస్తూ సూరన్న కి చెయ్యి అందించాడు తననీ చెరువు దగ్గరికి తీసుకొని వెళ్తుండగా వెనక నుంచి ఒక అరుపు చిన్న కులం వాడితో చెయ్యి కలుపుతవాఅని. మోహన్ వెనక్కి తిరిగి చూశాడు ఎవరు నోరు మెదపలేదు.దెబ్బ తగిలిన కాలిని నేలకు ఈడుస్తు ఒక చేతిని నడుము మీద పట్టుకొని మరో చెయ్యి సూరన్న మెడ మీద వేసుకొని ముందుకు వెళ్తున్నాడు వాళ్ళు చెరువు దగ్గరికి వెళ్ళడం చూసి మేము బతుకమ్మ నీ వదిలే చెరువులో ఈ బురద కలిపితే నీళ్ళు చెడిపోతయీ వెనక నుంచి మరొకరి మాట ఈ సారి వెనక్కి కూడా చూడలేదు . ఆ నీళ్ళల్లో మోహన్ రావు నీ కడిగి యీరన్న బయటకి పట్టుకొని వచ్చాడు.ఇంటికి తీసుకొని వెళ్తున్నాడు యీరన్న మోహన్ రావు నీ.

.. అని అందరికీ అర్ధం అయ్యింది .ఒక్క క్షణం వాళ్ళ ముందు ఆగి ఆ గంగమ్మకి మీలాగా మురీకిని దాచుకొనే తత్వం లేదు అని ముందుకు వెళ్ళిపోతాడు. ఆ గంగమ్మ గల గల పారుతూ దర్పణం ల స్వచ్ఛంగా ముందు కి కదిలిపోతుంది.అందరూ వెళ్లి బతుకమ్మ నీ సాగనంపి వెనుదిరిగి వెళ్తారు.మోహన్ రావు మనసులో ఎన్నో ఏళ్ల నుండి వున్న జాతి వివక్ష , కులపు గోడలు గాయాలు కడిగిన నీళ్లలో లోనే వదిలి స్వచ్ఛం గా ఇంటికి బయల్దేరాడు.సూరన్న వంక చూస్తూ డబ్బు కట్టకుండా వచ్చి గద్దె కాడ బతుకమ్మ నీ పెట్టావు అని... వచ్చి నిన్ను నెట్టి నికు అన్యాయం చేశాను.నువ్వు నాకు అయ్యిన గాయం తుడిచావు నన్ను మన్నించు రా యీరన్న అని మనసులో అనుకుంటూ.ఇంటికి వెళ్తాడు మోహన్ రావు . ఆనాటి నుండి ఎవరిని తక్కువ చూడలేదు మోహన్ రావు.కాంతమ్మ నీ నీళ్లలో నిలబడేలా చేసిన ఆడవాళ్ళకి మోహన్ రావు మాట అర్ధం కాలేదు ఒకరి మొహం ఒకరు చూసుకున్నారు.కాంతమ్మ తన పిల్లలని పట్టుకొని ఇంటికి బయల్దేరింది.తను తెచ్చిన సత్తూపిండి ప్రసాదం అందరికీ పంచుతూ.


శుభం....


Rate this content
Log in