Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ସ୍ବପ୍ନ
ସ୍ବପ୍ନ
★★★★★

© Monalisa Dash

Others

1 Minutes   20.3K    9


Content Ranking

ସ୍ବପ୍ନ ଏକ କାରାଗାର
ପ୍ରାପ୍ତିର, ଅପ୍ରାପ୍ତିର
ସ୍ବପ୍ନ ଏକ ବାଲିଘର
ରାତି ଆଉ ସକାଳର!

ସ୍ବପ୍ନ କେବେ ନୁତନ ପୁଲକ
କେବେ ଫୁଲର ମହକ
କେବେ ଗ୍ଲାନିର ଦହକ
କେବେ ପୁଣି ପୀଡାର ଲୋତକ!

ସ୍ବପ୍ନ, ରଂଗତୁଲୀ ଏକ ବିଦଗ୍ଧ ଶିଳ୍ପିର
ଯିଏ ରଂଗ ଭରେ ଆଶା ନୀରାସାର
କେବେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଆଉ କେବେ ଛବି ବାସ୍ତବର
ଆମ ଜୀବନର,ସୁଖର ଦୁଖର!

ସ୍ବପ୍ନ, ଏକ ପ୍ରତିଧ୍ବନି ଆମ ହୃଦୟର
ପ୍ରେମର, ପ୍ରତାରଣାର
ପ୍ରଶ୍ନର , ଉତ୍ତରର
ପୁର୍ନତାର, ଶୁନ୍ୟତାର!

ସ୍ବପ୍ନ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post

Some text some message..