Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Protima Mondol

Others

4  

Protima Mondol

Others

Writer Protima Mondal Bhattacharya

Writer Protima Mondal Bhattacharya

1 min
9


दोन्ही बाजूंनी लाटा कोसळल्या,

एकमेकांना पाहू शकत नाही.

फक्त वादळ वाळू वाहतात,

आणि आठवणी उध्वस्त झाल्या आहेत.

मला आठवते, त्याला वादळाची भीती वाटत होती.


येथे मला वाटते, सर्व एकाच धावतात,

स्वत: ला पसरवा, सामना करा आणि जुळवा.


एपारच्या लोकांना वाटते की तो वादळाची भीती बाळगतो.

एकमेकांच्या वाटेवर शांतपणे शोक करत.

मी आतापर्यंत जगतो, मला आतापर्यंत कसे मिळाले?

वादळ, जो वादळात होता, त्या दोघांनी एकत्रित लढायला पाहिजे होते.

पण तेथे भांडण, वादळ होते.


रात्री उशावर कापलेले बुकी अजूनही ती गोष्ट सांगतात.

प्रेमाची कहाणी, चांगली असण्याची कहाणी.

शेवटचा शब्द फक्त उरला आहे, चांगली राहू शकणार नाही ही एक कथा बनली आहे.


मन म्हणतो, वादळ द्या, वादळ अधिक द्या.

गोंधळ निश्चित करा.

पाऊस द्या, धुवा.

रडा, जो एकदा दोघांना पकडतो,

एकदाच निकने स्वतःला रडण्याचा विचार केला.

या छातीच्या वादळामध्ये वादळ शांत होऊ द्या.


Rate this content
Log in

More marathi poem from Protima Mondol