Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Akshay Mukkawar

Others

4.5  

Akshay Mukkawar

Others

उन - एक सोनेरी किरण

उन - एक सोनेरी किरण

1 min
36


उन अशी असते 

जनु आपल्यावरची एक छत,

दिवसा असते टिकून, 

पण रात्री नाहीशी होते..


कोणी बरोबर असत किंवा नसत,

मात्र उन सदैव सोबत असत...

कधी चंद्राच्या सावलीने लपते,

तर कधी ढगांची चादर ओढते,

मात्र उन सदैव सोबत असते...


घरात वीज असते किंवा नसते,

पण सूर्याचा प्रकाश सदैव असते...


कधी घाम येतो, तर कधी गर्मी होते,

कधी शरीर लाल होते, तर कधी भाजते,

पण हिवाळयातला थंडपणा जणू नाहीसे करते,

झाडांच्या हिरव्या पानांना सोनेरी करते,

मानवाला तर 'ड' हे जीवनसत्व पुरवते,

म्हणूनच उन सदैव सोबत असते...


Rate this content
Log in