Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Usha Shinde

Others

3.4  

Usha Shinde

Others

तुझ्यासाठीच माझा देह

तुझ्यासाठीच माझा देह

1 min
54


तुझा आवाज ऐकला 

तरी जग बदलते

अश्रूंचे हास्य बनते

अन् सारे दुःख दूर पळून जाते


काय सांगू तुला पाहिले की

माझी मी उरत नाही

समोर काही दिसत नाही

प्रेम काही लपत नाही


काय बोलू काय नाही

कसे भेटू कळत नाही

धावपळ दमछाक आनंद

कसे सांभाळू माहित नाही 


तू अन् तुझे मला लागलेले वेड

जन्मोन न जन्म असेच असावे

जगावे तर तुझे होऊन जगावे

अन् संपावे तर तूझ्यासाठी संपावे


जे काही माझे व्हावे

मी कायमची तुझीच व्हावी

बस फक्त तुझी अन् तुझीच व्हावी.


Rate this content
Log in