Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Sandip V Mante

Others

4  

Sandip V Mante

Others

टिपूसं

टिपूसं

1 min
30


थेंबं टपोरे टिपूसं

मोती सांडते भुवर

आर्त व्याकुळ होऊन 

माय झेले अंगावर


               येतो सुगंध मातीचा

               जणू अत्तर सुवास

               पहा डोहाळले तण

               होऊ बुभुक्षुचा घास


कसा हसेल डुलेल?

एका जागीचा विठ्ठल

डावी भृकुटी उडती

जणू विणा धरी ताल


               आस करी ओलं मन

               उभ्या पिकातलं सोनं

               उगवत्या खगा पुढं

               ठेऊ जिंदगी गहाण


राजा खुनावे राणीला

जाऊ जोडीने रानात

पिकं येईल भरास

कष्ट बांधून पायात


               गातो कष्टाची भाकरी

              असा आनंदी सोहळा

जीव ओतला मातीत

डोळे लावून न्याहाळा


Rate this content
Log in

More marathi poem from Sandip V Mante