Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Vrushabh Chapke

Tragedy

4.3  

Vrushabh Chapke

Tragedy

पावसाची ओढ

पावसाची ओढ

1 min
117


भोळी ओढ पावसाची अवकाळी लावूनि गेला

लिपसाचं उद्धवाशी असीम का दावुनी गेला......


जुन्याचं फटल्या भेगा या काळ्याभोर काळजावर

तुज माझे प्रेम युगाचे का हिंदोळ्याशी ठेवुनी गेला.........


किंचाळे करपुनी हिरवळ सोकुनीअंगभर दाटलेली

मी हिरवळ विना अभागी मौसम का घेवूनि गेला....


कुणी जन्मोजन्मी या नात्यासम बांध बांधिला नाही

आज कायेवर बांध फोडती, तू कुठे हरवूनी गेला......


पावसाळी कोरड्या धारा करे कैक प्रश्न थेंबाचे

उमगुणी रहस्य मानवा तू का अनुत्तरुनी गेला........


पुसे खगं, वेळी, वने तुज आंधळा कुणाचा शाप 

घात करुनी पुण्याचा मनुजा खांब का रोवूनि गेला......


ओसाड निनामी माझ्या मस्तकी उभा जगी पोशिंदा

फासाने लिहिण्या भाग्य ईशकडे माथा का टेकुनी गेला........


Rate this content
Log in

More marathi poem from Vrushabh Chapke

Similar marathi poem from Tragedy