Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Kapil Fulshankar

Others

4.4  

Kapil Fulshankar

Others

ओढ पावसाची

ओढ पावसाची

1 min
81


ओढ तुझी  

मातीच्या कणाकणाला  

सुकलेली नदी अन 

 अन्नदात्याच्यामनाला | 


तुझ्या सरी येता भुईवर 

तृण तृण उजळते

 थेंबा थेंबाची धुन 

कवी मनी गाणे गाते |


तुझ्या पहिल्या सरीने 

वाही अत्तराचा वारा 

पक्षी होई बेभान 

नृत्य करी मयूर फुलवीत पिसारा | 


तुझा स्पर्श होता 

सृष्टी हिरवळीने न्हाई 

नदी माय माझी 

लेकरा सुखवीत जाई |

 

तुझ्या अमृताची गोडी

 सजीवांचे जीवन 

साथीने तुझ्या बळीराजा 

फुलवितो रान |

 

तुझ्या मायेचा झरा 

दऱ्याखोऱ्यातून वाही 

इंद्रधनू करी रंगांची उधळण 

सृष्टीचा स्वर्ग होई |


Rate this content
Log in

More marathi poem from Kapil Fulshankar