Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Manisha Targe

Others

3.0  

Manisha Targe

Others

ओढ पावसाची

ओढ पावसाची

1 min
47


*पाहे चातक वाट ही पावसाची* 

 *मनाही ओढ लागे ही जणू तयाची...* 


 *कोसळतील धारा कधी अवनीवरती* 

 *दा टून येती भावना अलवार किती...* 


 *तृप्त होई मन पाहून या नभी* 

 *मेघ जमती आकाशी घेऊन जलधी...* 


 *ओढ जिवाला लागे ही कैसी* 

 *सखा भेटीची आस लागे जीवाला ऐसी...* 


 *धुंद करी मनाला हा गारवा* 

 *भिरभिरे जसा वाऱ्यावर हा पारवा..* 


 *हुरहूर लागे कधी बरसेल या सरी* 

 *जीवाची काहिली होता मेघ दाटती अंबरी....* 


 *थेंब टपोरी झेलती ही अवनी* 

 *नयनरम्य दृश्य पाहुनी नयन जाते मोहूनी...* 


 *लागे ओढ पावसाची बळी राजास ही* 

 *नजर त्याची रोखून पाहते नभासही....* 


 *सृष्टी ही भेटाया आतुर झाली जलासही* 

 *कधी बरसेल जलबिंदू बनुनी मोती ही....* 


 *चराचरात आनंद बहरेल पर्जन्याच्या आगमनानी* 

 *गगनात मावे ना आनंद हा*ऋतूच्या स्पर्शानी....* 


 *हर्ष आला जीवनी बहरता ही*अवनी* 

 *ओढ पावसाची लागता सुखावते ही धरणी....* 

 


Rate this content
Log in

More marathi poem from Manisha Targe