Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Sachin Gotad

Romance

3  

Sachin Gotad

Romance

ओढ पावसाची

ओढ पावसाची

1 min
11


सर येता पहिल्या पावसाची

हर्ष सारा आसमंत झाला..

सर येता भुईवर या

सुगंध सुटला मातीला..


सर येता पहिल्या पावसाची

मेघ हे सारे गरजू लागले..

सर येता अचानक ही

सजीव सारे, सैरभैर पळू लागले..


सर येता पहिल्या पावसाची

झाडे-झुडुपे डोलू लागली..

सरीवर सर येता ही

हिरवीगार धरती होऊ लागली..


सर येता पहिल्या पावसाची

अंग सारे शहारून आले..

घेता कुशीत पहिल्या सरीला

मन हे ओलेचिंब भिजून गेले..


सर येता पहिल्या पावसाची

दुष्काळ एकदाचा संपून जातो..

घेऊन सोबत बैल-जोडी 

शेतकरी राजा शेत नांगरू लागतो..


सर येता पहिल्या पावसाची

मन आनंदी होऊन जाई..

येऊन जाता सर पहिली

पुढच्या सरीची डोळे आता, वाट पाही..


Rate this content
Log in

More marathi poem from Sachin Gotad