Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Varsha Bodh

Others

3  

Varsha Bodh

Others

ओढ पावसाची....!!

ओढ पावसाची....!!

1 min
9


ओलावा त्या मातीचा...

सुगंध घेऊन आला...


पृथ्वी तलावरील प्राण्यांना

काहीतरी सांगुनी गेला....


देह माझा रे हिरवा

ओल्या पावसाने झाला....


नव वधूला सजवाया

पाऊस धरनी वरी आला....


हिरवे गोजीरे रुप माझे

ओल्या पावसात न्हाले....


सळसळनाऱ्या पाना-फुलातून

मंजूळ नांद कानी आले....


लाज-लाज लाजून मी

बेधुंद कशी झाली....


थेंबा-थेंबा मधुनी मी

मधुरस पित गेली....


ओढ पावसाची माझ्या

मनी होती भिनभिनलेली....


शिन घालवाया धरनीचा

आली सर धुंदाळलेली....


Rate this content
Log in