Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

popat nikam

Others

4  

popat nikam

Others

ओढ पावसाची

ओढ पावसाची

1 min
59


*_माझा शेतकरी तसा जगाचा पोशिंदा_*

*_खूप स्वप्नं बाळगली बालचिमुकल्यांची_*

*_सारे जीवन त्याचे काबाडकष्टाचे_*

*_आतुरता लागली त्याला मृगनक्षत्राची...!!१!!_*


   *_तहानली सारी जीवसृष्टी_*

   *_वाट पाहुनी मृगजळाची_*

   *_कधी कधी जाई कोरडं नक्षत्र_*

   *_न आटेल ती कोरड घशाची...!!२!!_*


*_कासावीस होई जीव उन्हाच्या झळांनी_*

*_सारी जनता पाण्यासाठी आसुसली_*

*_धरणीही आसुसली मृगधारेसाठी_*

*_चाहुल त्या मृग नक्षत्राची लागली...!!३!!_*


*_दाटुनी आले मेघ आभाळी_*

*_ओसंडती जलधारा नभातुनी भुमीवर_*

*_खळखळ वाहे पाण्याचे लाट_*

*_आनंद पसरला सऱ्या भूमीवर...!!४!!_*


*_आतुरता लागली त्या मेघराजाची_*

*_उन्हाळा सरला मेघराजा अवतरला_*

*_मुबलक जल धरणीला मिळाले_*

*_पावसाच्या आगमनाने बळीराजा सुखावला...!!५!!_*


   *_कोसळू लागतात मृगाच्या सरी_*

   *_न्हाऊनी निघाली सारी पाऊसधारेनं_*

   *_जीवसृष्टीला आनंद येई भारी_*

   *_जो तो आपली रंगवी स्वप्नं...!!६!!_*


*_बळीराजा सुखावला,जीवसृष्टी आनंदली_*

*_मृगाच्या सरी बीज अंकुरे मातीतूनी_*

*_नाही उरला पारावार बळीराजाच्या आनंदाला_*

*_फळ मिळालं त्याच्या प्रामाणिकतेतुनी...!!७!!_*


   *_शेतकरी राजाचं सारच जीवन_*

   *_अवलंबून असतं पाऊसराजाच्या आगमनावर_*

   *_मेघ दाटुनी-पाऊसधारा ओथंबतात_*

   *_न्हाऊनी निघते ही धरणीमाता पुरेपुर...!!८!!_*


Rate this content
Log in

More marathi poem from popat nikam