Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

जुईली अतितकर

Others

3  

जुईली अतितकर

Others

मी एक स्त्री

मी एक स्त्री

1 min
163


रोज एकदा तरी मज सांगते कोणी 

 थांब जरा ऐक जरा "तू एक स्त्री "


केले संगोपन जशी परिकथेची राणी

बघ आता मोठी झाली "तू एक स्त्री "


आयुष्य हे वेचून घे, जशी पाल्यातली कळी

फुलशील कशी जाणिवेने "तू एक स्त्री "


रंगवण्या हात तुझे, कोणी शेतात राबतो

कोणी चाकरी करितो, कारण "तू एक स्त्री"


कधी काळीज फाटते, अश्रू मी पण ढाळते

सांगते स्वतःला आहे " मी ही एक स्त्री "


Rate this content
Log in

More marathi poem from जुईली अतितकर