Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Nehali Madhavi

Others

4  

Nehali Madhavi

Others

लहान भाऊ अन मी

लहान भाऊ अन मी

1 min
27


तु आलास आणि मोठी असल्याची जाणीव झाली

तु आलास आणि तुला सांभाळायची जाणीव झाली


तु आलास आणि टॉम अँड जेरी टीव्ही मधुन बाहेर आले 

तु आलास आणि भांडण्यातली मज्जा कळली 


तु आलास आणि चोकोलेट्स चोरून देण्यातला आनंद कळला 

तु आलास आणि वाटण्यात काय मज्जा असते ती कळली


तु आलास आणि मी माझे बालपण पुन्हा जगले 

तु आलास आणि संपूर्ण घर खुदकन हसले 


तु आलास आणि आपले घरटे पूर्ण झाले 

तु आलास आणि माझ्या राखी ला महत्व आले 


Rate this content
Log in