Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Pradnya Nikam

Children Stories Tragedy Crime

3  

Pradnya Nikam

Children Stories Tragedy Crime

ज्योत

ज्योत

1 min
11.5K


आई थांब गं जरा 

माझ ऐक गं जरा 


आई गं आई 

का करतेस घाई 

तुला नाही वाटत घरात असावी 

दादा म्हणणारी ताई 


आई - बाबा तुम्हाला वंशाचा 

दिवा पाहिजे आहे 

पण तुम्हाला हे समजत का नाही???दिवा प्रज्वलित करण्यासाठी 

"ज्योत" आवश्यकच आहे 


म्हणून शेवटी एवढेच सांगते 

आई जन्म घेईन 

एकदा तुझ्या पोटी 

अन् सृष्टी पाहून  

सुखाने भरेल तुझी ओटी!!!


Rate this content
Log in

More marathi poem from Pradnya Nikam