Best summer trip for children is with a good book! Click & use coupon code SUMM100 for Rs.100 off on StoryMirror children books.
Best summer trip for children is with a good book! Click & use coupon code SUMM100 for Rs.100 off on StoryMirror children books.

Mahendra Khairnar

Others


4.3  

Mahendra Khairnar

Others


झिम झिम करित पाऊस आला...

झिम झिम करित पाऊस आला...

1 min 187 1 min 187

झिम झिम करित पाऊस आला । 

वाऱ्याच्या झोक्याने पसरून गेला।।१।।

        झिम झिम करित पाऊस आला....

पोरांचा मनात आनंद आला।

चोहीकडे जलधारचा विस्तार झाला।।२।।

       झिम झिम करित पाऊस आला....

प्राण्यांचा मनात हर्ष उमटला ।

वनात जल वर्षांव झाला ।।३।।

        झिम झिम करित पाऊस आला....

पुष्प-फुलांवर अंकुर आला।

सर्वकडे मातीचा सुगंध पसरला ।।४।।

         झिम झिम करित पाऊस आला....

शेतात मोर नाचायला आला।

पक्ष्यांचा घोंघाट विस्तारू लागला ।।५।।

        झिम झिम करित पाऊस आला....

मेघराजाचा आगमनाचा ढोल वाजला।

विजांचा कडकडाट जोरात झाला।।६।।

        झिम झिम करित पाऊस आला....

शेतकरी मित्राला उल्लास आला।

शेतात पेरणीचा श्रीगणेश झाला।।७।।

        झिम झिम करित पाऊस आला....

पाणीने नदी-तलाव भरून आला।

जगाने "पाऊसाचा सण" उजवला।।८।।

        झिम झिम करित पाऊस आला....


Rate this content
Log in