Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Sandesh Nawale

Others

4  

Sandesh Nawale

Others

जगावं म्हटलं

जगावं म्हटलं

1 min
23.1K


या ना त्या कारणाने

रोजच रडणाऱ्याने

आज थोड हसावं म्हटलं

फुकटात अश्रु पिणाऱ्याने

आज थोड्याशा सुखाला

विकत घेत चाखावं म्हटलं

मनाची शांती हिरावणाऱ्या

या असमाधानी मनाला

थोडसं समाधान द्याव म्हटल

माझं माझं म्हणत खूप जगलो

आपलं म्हणून सोबत जगावं म्हटलं

जीवनाच्या कर्तव्याच्या उन्हात

आणि निद्रनाश राञींत खूप खपलो

पुन्हा आईच्या कुशीत विसावं म्हटलं

त्या निरागस लहान बालकाप्रमाणे

नेहमी स्वच्छंदी आनंदी जगावं म्हटलं


Rate this content
Log in