Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

REKHA BAGUL

Others

3  

REKHA BAGUL

Others

बाप

बाप

1 min
514


काय लिहू किती लिहू

शब्दात वर्णन मांडता येत नाही

कवितेचा चार ओळीत

बापाचे वर्णन सांगता येत नाही


कष्ट सोसले अपार

म्हणून माझे अस्तित्व घडले

कठोर तेव्हा वागले तुम्ही

मला चांगले संस्कार लागले


माझे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी

सतत कष्ट धडपड करायचे

नेहमी शाबासकी देऊन

थकले तरी कधीच नाही थांबायचे


"बाप" नावाची जादू खरी

 मला नेहमी जादूगार वाटतो

मला नेहमी देवाच्या रुपात

माझा बापच देव माणूस भासतो


Rate this content
Log in

More marathi poem from REKHA BAGUL