Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Shreya Upadhye

Others

2.2  

Shreya Upadhye

Others

बाबाने मला हे ही शिकवलय..

बाबाने मला हे ही शिकवलय..

1 min
38


बाबाने प्रिन्सेस नाही...

रणरागिणी बनवलय...

स्वाभिमानााने फूलनारी...

एक सुंदर कळी बनवलय...


हातात माझ्या टेडी नाही.. 

लेखणी दिलीय बाबाने...

जगावेगळं काहीतरी करायला...

शिकवलय मला... यां वाघाने...


बाबा...


तुमच्यासाठी...मी नाही आणू शकणार...

चंद्र तारे तोडून...

पण... नाही वागणार कधीच..

तुमचा आदर्श सोडून...


तुम्हीच शिकवलय मला चालायला...

आणि बोलायला...

पण का माहीत नाही...

शब्दच नाहीत सापडत...

तुमच्याबद्दल लिहायला...


तुम्ही बोलायला शिकवताना मला...

कधी माझे शब्द झालात... कळलेच नाही...

तुम्ही बोलायला शिकवताना मला..

कधी माझे शब्द झालात कळलेच नाहीत...


तुमच्याबद्दल लिहिताना मात्र...

शब्द माझे वळलेच नाहीत...

मोडक्यातोडक्या शब्दची ही आरास...

बाबा तुमच्यासाठी...

शब्दात नाही सांगू शकत... किती खास आहात...

तुम्ही... माझ्यासाठी...


Rate this content
Log in