Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Shilpa Murkar

Others

3.4  

Shilpa Murkar

Others

* अमृतकन्या *

* अमृतकन्या *

1 min
150


एक तरी मुलगी हवी 

प्रत्येकाच्या घरी...

संसाराच्या वेलीवर

फुलणारी कळी..


उगाच नाही बोलत

तीला धनाची पेटी

नशीबवान असतात

ज्यांना होते पहिली बेटी..


दुडूदुडू दुडूदुडू धावते

जेव्हा माझ्या अंगणात

लक्ष्मी च वाटे

आली माझ्या पदरात..


लाडी वाडी तिचे बोलणे

हे करी घायाळ

विसरून सर्व भान

वाटते ऐकावस..


असते बाबाची ही

परी आईची लाडकी

म्हणून च एक तरी

मुलगी हवी प्रत्येकाच्या घरी...


संसाराच्या वेलीवर

फुलणारी कळी...Rate this content
Log in

More marathi poem from Shilpa Murkar