Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Bageshri Jahagirdar

Others

3.8  

Bageshri Jahagirdar

Others

अधिक मास

अधिक मास

1 min
269


चंद्रगणना आणि सौरगणना यांत बसेना मेळ,

चंद्र व सूर्याच्या गतीचा असे हा खेळ.

दर तीन वर्षांनी येतो अधिक मास,

संपूर्ण महिना करावा उपवास.

स्वार्थी भावना सोडून द्यावी,

यथाशक्य त्यागाची शिकवण घ्यावी.

व्रते दाने तीर्थ यात्रादी पुण्यकर्म करावीत,

संकल्प आचरण उद्यापन सांगे पुरोहित.

पुरूषोत्तम नामक असे देव,

यावरूनी पुरूषोत्तम मास ध्यानी ठेव.

तेला तूपाचा दिवा देवापुढे लावूनी ठेवा,

मासान्ती तेला तूप दिवा दान द्यावा.

नित्य स्मरावे विष्णूस,

पारायण करावे हरिविजय ग्रंथास.

साडे बत्तीस महिन्यांनी येतो अधिक मास,

म्हणूनी दान द्याव्या वस्तू तेहतीस.

अनारसा धोंडे बत्तासा खारका फळे सुपाऱ्या,

दान द्यावे ब्राह्मणां किंवा जावया.

धोंड्याच्या महिन्यात करावे भजन पूजन,

करावे नामस्मरण कीर्तन कथावाचन.

अधिक मासे नियम साधना पूण्यकर्म,

होईल इच्छित मनोरथ पूर्ण.

सुख शांती लाभते समाधान,

दुःख संकटाचे होते निवारण.

घर राहिल संतती संपत्ती सौख्याने भरून,

जल वस्त्र सुवर्ण गो दीप भू दान करुन.

अखंड विष्णूसहस्त्रनाम जपावे नियमित,

दिवशुद्धी पाहून पूजा करावी विसर्जित.

नसावे मंगलकार्य मौंजीबंधन विवाहाचे,

असे जरी माहात्म्य अधिक मासाचे,

असे जरी माहात्म्य अधिक मासाचे.......


Rate this content
Log in

More marathi poem from Bageshri Jahagirdar