Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Hiren Lukhi

Others

4.3  

Hiren Lukhi

Others

વિચિત્ર સર્જક

વિચિત્ર સર્જક

1 min
23.5K


જીજ્ઞાસુ મન આ ભટકે હજુ શોધવા ને ઉત્તર,

સામર્થવાનનુ સર્જન છે સુંદર આ સંસાર તો,

એજ શાને કરતો એ સર્જનનું વિસર્જન !


જીજ્ઞાસુ મન આ ભટકે હજુ શોધવા ને ઉત્તર,

હું તો જાણવું કેમ એ ન જાણું કલાકાર છે આતે કેવો,

કલ્પતો પોતેજ રચતો ને જાતે કૃતિ એની મીટાવ'તો !


જીજ્ઞાસુ મન આ ભટકે હજુ શોધવા ને ઉત્તર,

ભણાવ'તો એજ સકલ સંસારને પ્રેમ તણા પાઠો,

પૂછે હિરેન એજ પ્રેમથી થયા જે ઘાયલ કાં તડપાવ'તો !


Rate this content
Log in