Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Prashant Vyas

Others

2  

Prashant Vyas

Others

કોનો વિરોધ કરું છું?

કોનો વિરોધ કરું છું?

1 min
2.9K


ટીકટોકનો વિરોધ કરીને, એના જ વિડિઓ જોવું છું. 

વિડિઓ જોયા પછી, એને ફોરવર્ડ પણ કરું છું.


બધાને જ્ઞાનનાં પ્રવચન આપું, પણ ભૂલો હું રોજ કરું છું. 

કોરોનામાં શું ના કરવું જણાવી, એજ બધુ હું કરું છું.


ટ્વીટરને દોષ આપી, કયારેક જૂનાં ટ્વિન જોવું છું. 

વિશ્વાસ નથી આવતો મને, હું કોનો વિરોધ કરું છું?


Rate this content
Log in