The Stamp Paper Scam, Real Story by Jayant Tinaikar, on Telgi's takedown & unveiling the scam of ₹30,000 Cr. READ NOW
The Stamp Paper Scam, Real Story by Jayant Tinaikar, on Telgi's takedown & unveiling the scam of ₹30,000 Cr. READ NOW

Prashant Vyas

Others

4.8  

Prashant Vyas

Others

મારૂં સપનું

મારૂં સપનું

1 min
262


સપનું જોયું હતું સુંદર, રોળાઈ ગયું,

સપનું મારૂં, મારાથી જ ખોવાઈ ગયું,


જીવનમાં શ્રમથી, શું નથી કમાયું,

અશક્ય ધ્યેયને પણ, શક્ય બનાયું,


દુનિયા માની, પણ તું ના માની,

શું તને લાગ્યો, હું એટ્લો અભિમાની,


ખુશી હતી, જોડે જેટલું જીવન વિતાવ્યું,

તું નથી પણ, મન તને ના ભુલાવ્યુ,


ક્યાં ભુલ થઈ, કોનાથી ભુલ થઈ,

બહુ શોધ્યું, પણ ના શોધાયું,


સપનું મારૂં, મારાથીજ ખોવાય ગયું,

સપનું મારૂં, મારાથીજ ખોવાય ગયું.


Rate this content
Log in