Buy Books worth Rs 500/- & Get 1 Book Free! Click Here!
Buy Books worth Rs 500/- & Get 1 Book Free! Click Here!

Prashant Vyas

Others


4.8  

Prashant Vyas

Others


મારૂં સપનું

મારૂં સપનું

1 min 258 1 min 258

સપનું જોયું હતું સુંદર, રોળાઈ ગયું,

સપનું મારૂં, મારાથી જ ખોવાઈ ગયું,


જીવનમાં શ્રમથી, શું નથી કમાયું,

અશક્ય ધ્યેયને પણ, શક્ય બનાયું,


દુનિયા માની, પણ તું ના માની,

શું તને લાગ્યો, હું એટ્લો અભિમાની,


ખુશી હતી, જોડે જેટલું જીવન વિતાવ્યું,

તું નથી પણ, મન તને ના ભુલાવ્યુ,


ક્યાં ભુલ થઈ, કોનાથી ભુલ થઈ,

બહુ શોધ્યું, પણ ના શોધાયું,


સપનું મારૂં, મારાથીજ ખોવાય ગયું,

સપનું મારૂં, મારાથીજ ખોવાય ગયું.


Rate this content
Log in