Click Here. Romance Combo up for Grabs to Read while it Rains!
Click Here. Romance Combo up for Grabs to Read while it Rains!

Dhruvee Pujara

Others


3.8  

Dhruvee Pujara

Others


એ પણ એક સવાલ છે

એ પણ એક સવાલ છે

1 min 85 1 min 85

જીવનમાં ‌કેટલાય લોકો આવે છે,

ને ‌કેટલાય જાય છે,

પણ‌ જેટલા લોકો રહે છે, ‌

એ‌ શા માટે રહે ‌છે ?

એ પણ‌ એક સવાલ છે.


આપણને ઓળખતાં હોય ઘણા,

પણ જાણે છે કેટલા ?

એ પણ‌ એક સવાલ છે.


ખુશ રહો કહેનારા ઘણા છે,

પણ આપણી ખુશીથી કે દુઃખથી,

ફરક‌ કેટલાને પડે‌ છે ?

એ પણ‌ એક સવાલ છે.


લાંબા આયુષ્યના‌ આશીર્વાદ ઘણા આપે છે,

પણ આપણા ન રહેવાથી કે મૃત્યુથી,

ફરક કેટલાને પડે છે ?

એ પણ‌ એક સવાલ છે.


તારા આંસુ નથી જોવાતા,

પણ‌ આંસુ લુછવા કેટલાં આવે છે ?

એ પણ‌ એક સવાલ છે.


તારી યાદ આવે છે,

એવું કહેનારા ઘણા ‌છે,

પણ‌ ખરેખર યાદ કોણ કરે છે ?

એ પણ‌ એક સવાલ છે.


તને પ્રેમ કરું છું એવું કહેનાર કોઈ મળે છે,

પણ‌ ખરેખર ‌એ‌ પ્રેમ કરે છે ?

એ પણ‌ એક‌ સવાલ છે.


Rate this content
Log in