The Stamp Paper Scam, Real Story by Jayant Tinaikar, on Telgi's takedown & unveiling the scam of ₹30,000 Cr. READ NOW
The Stamp Paper Scam, Real Story by Jayant Tinaikar, on Telgi's takedown & unveiling the scam of ₹30,000 Cr. READ NOW

Dhruvee Pujara

Others

3.8  

Dhruvee Pujara

Others

એ પણ એક સવાલ છે

એ પણ એક સવાલ છે

1 min
90


જીવનમાં ‌કેટલાય લોકો આવે છે,

ને ‌કેટલાય જાય છે,

પણ‌ જેટલા લોકો રહે છે, ‌

એ‌ શા માટે રહે ‌છે ?

એ પણ‌ એક સવાલ છે.


આપણને ઓળખતાં હોય ઘણા,

પણ જાણે છે કેટલા ?

એ પણ‌ એક સવાલ છે.


ખુશ રહો કહેનારા ઘણા છે,

પણ આપણી ખુશીથી કે દુઃખથી,

ફરક‌ કેટલાને પડે‌ છે ?

એ પણ‌ એક સવાલ છે.


લાંબા આયુષ્યના‌ આશીર્વાદ ઘણા આપે છે,

પણ આપણા ન રહેવાથી કે મૃત્યુથી,

ફરક કેટલાને પડે છે ?

એ પણ‌ એક સવાલ છે.


તારા આંસુ નથી જોવાતા,

પણ‌ આંસુ લુછવા કેટલાં આવે છે ?

એ પણ‌ એક સવાલ છે.


તારી યાદ આવે છે,

એવું કહેનારા ઘણા ‌છે,

પણ‌ ખરેખર યાદ કોણ કરે છે ?

એ પણ‌ એક સવાલ છે.


તને પ્રેમ કરું છું એવું કહેનાર કોઈ મળે છે,

પણ‌ ખરેખર ‌એ‌ પ્રેમ કરે છે ?

એ પણ‌ એક‌ સવાલ છે.


Rate this content
Log in