Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Jayprakash Jashbhai Katariya

Others

3  

Jayprakash Jashbhai Katariya

Others

ધક્કો પળ્યો !

ધક્કો પળ્યો !

1 min
93


જાવા  દે  ને  યાર ધક્કો  પળ્યો !

સાચી મજલનો રસ્તો  ન  મળ્યો,


નિરાશાનો ટોપલો ભારે થઈ પળ્યો,

સબંધો માં  બાદબાકી કરી ભણ્યો,


બળતી આગનો અખતરો કરી બળ્યો,

જોયો ચંદ્ર તો ગ્રહણ લગાવી  ચળ્યો,


ખોટી  ખોટી  હોંશિયારી કરી વળ્યો,

જાવા  દે  ને  યાર ધક્કો  પળ્યો !


Rate this content
Log in