કોટ્સ New

ઓડીઓ

મંચ

વાંચો

સ્પર્ધા


લખો

સાઇન ઇન
Wohoo!,
Dear user,

નોંધઃ પસંદ કરાયેલ શૈલીના આધારે રચનાનો ક્રમ દર્શાવવામાં આવેલ છે : abstract

ભીની માટીની મહેંક બની જાઉં...                                                        read more

1     6.2K    1    6121

કોઈ પણ સંજોગોમાં પ્રિયતમાનો સાથ આપવાની read more

1     6.7K    1    5997

ભક્તોની ભીડ મહીં ઇશ્વરને પણ એકલવાયું read more

1     6.8K    5    5180

સૃષ્ટિને બદલવા દૃષ્ટિ બદલવાની જરૂર read more

1     6.6K    2    5995

ભીનાં read more

1     7.2K    1    6832

1     1.4K    9    6009

કૃષ્ણમય બનવાની એક read more

1     179    7    7064

તારી જ આસપાસ ઘૂમતી મારી read more

1     1.2K    4    6450

હું જ મારી મિત્ર છું અને એટલે જ હું એકલી રહેવા ઇચ્છું read more

1     1.1K    2    6640

તરહી read more

1     7.1K    5    6374

આજની મારી આ રચનામાં લગ્ન સમયે દીકરીના દિલમાં ઉમળતો ઉમંગ, નાનપણમાં જે ફળિયામાં સખીઓ, read more

1     7.0K    8    5224

કિસ્મત કનેક્શનને read more

1     6.8K    4    6387

વિરહની read more

1     6.9K    6    6361

થૈ read more

1     7.2K    7    5162

1     13.8K    6    3491

અછાંદસ read more

1     7.1K    5    6548

જ્યાં હૃદય ખાલી થાય, એવું એક હૃદય ગોતું read more

1     1.2K    7    6227

કેલેન્ડરની જેમ સંબંધો જીવતા થઈ ગયાં છે લોકો, જરા વિચારીયે ત્યાં તો વાર બદલાય જાય read more

1     6.5K    8    5736

"મિલન એ પણ તમારૂં છે.. વિરહ એ પણ તમારો read more

1     1.2K    7    6613

ફળની આશા તુજને કાં સતાવે   read more

1     1.1K    8    6942

અંધારે ભટકી આયખું પૂરું કરી ના read more

1     6.6K    5    5899

અઢળક, read more

1     7.2K    5    6374

મારા કરતાં મોટો read more

1     13.7K    4    5099

એ હતો મનને મનાવવાનો read more

1     1.2K    8    6848

કૃષ્ણ ને રાધા read more

1     7.2K    9    4634

ભીના સગપણની બધી ઘટના હતી, યાદના દીવા હવે ઝળતા read more

1     6.6K    6    6175

પાછી લખી છે એક હઝલ સાત શેર ની"જિજ્ઞા" નથી ગમાર, ખબર એટલી read more

1     6.5K    7    5163

તું પણ read more

1     1.2K    9    6601

હેડકી આવી, સ્મરે છે તું મને? ના રે, આવું ધારવા જેવું read more

1     7.0K    7    5647

સગવડ ખાતર સ્કૂટી માંગી તાડૂકીને ના પાડી પોતે લઇ આવ્યા છે ગાડી, ઘરવાળાને શું read more

1     1.3K    5    6630