Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Bhavna Bhatt

Drama

3  

Bhavna Bhatt

Drama

આ કેવી વાત થઈ

આ કેવી વાત થઈ

1 min
11.9K


આ જુઓ મહામારીથી જિંદગી કેવી થઈ ગઈ,

કોરોના વાયરસથી હવા જ ફંટાઇ ગઈ.


કર્મના લેખની વાત બધેજ ચર્ચાઈ ગઈ,

કુદરતની કમાલ બધાને સમજાઈ ગઈ.


આ જિંદગી કિંમત છે એ વાત સમજાઈ ગઈ,

 અહીં માણસની માણસાઈ મપાઈ ગઈ.


અધર્મ અને ધર્મની વ્યાખ્યા સમજાઈ ગઈ,

એ જ જોવા સાંજ પણ રોકાઈ ગઈ.


અને એટલે જ પરિવારની ભાવના સમજાઈ ગઈ, 

મહામારીમાં ઈર્ષાની હરિફાઈ ખોવાઈ ગઈ.


આમ જુઓ તો આ કેવી હાલત થઈ ગઈ,

આખી દુનિયા જ જાણે પાંજરે પુરાઈ ગઈ.


Rate this content
Log in