@s2nadf1g

Janvi Undaviya
Literary Captain

2
Posts
1
Followers
2
Following

કહેવાયું નહિ શબ્દોથી એટલે મૌન ધરી લીધું, ખુદને મળવાનું એક સરનામું શોધી લીધું, રખડતી કલમનું એક ઠેકાણું નક્કી કરી દીધું....

Share with friends

Feed

Library

Write

Notification

Profile